Call Us: (480) 664-4040

SATURDAY

26
Nov

SATURDAY

BLK LBL Fitness Club – WEIGHTLIFTING

High Hang Clean + Push Jerk

3 High Hang Clean + 1 Push Jerk @ 5/10 RPE

3 High Hang Clean + 1 Push Jerk @ 5/10 RPE

3 High Hang Clean + 1 Push Jerk @ 5/10 RPE

3 Position Clean (Above Knee, Below Knee, Floor) + Push Jerk

3 Position Clean (Above Knee, Below Knee, Floor) + 1 Push Jerk @ 55% 1 RM Clean and Jerk

3 Position Clean (Above Knee, Below Knee, Floor) + 1 Push Jerk @ 60% 1 RM Clean and Jerk

3 Position Clean (Above Knee, Below Knee, Floor) + 1 Push Jerk @ 65% 1 RM Clean and Jerk

3 Position Clean (Above Knee, Below Knee, Floor) + 1 Push Jerk @ 70% 1 RM Clean and Jerk

3 Position Clean (Above Knee, Below Knee, Floor) + 1 Push Jerk @ 70-73% 1 RM Clean and Jerk

Clean Pull

5 Clean Pull @ 80% 1 RM Clean

5 Clean Pull @ 80% 1 RM Clean

5 Clean Pull @ 80% 1 RM Clean

5 Clean Pull @ 85% 1 RM Clean

5 Clean Pull @ 85% 1 RM Clean